Đoàn cán bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đến với Trường Sa.Lịch thi học kì 2 năm học 2015-2016

Các trường hợp được miễn, giảm môn học GDQP&AN

Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH

 

Điều 4. Đối tượng được miễn, tạm hoãn học môn học GDQP&AN

1. Đối tượng được miễn học môn học GDQP&AN:

a) Học sinh, sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;

b) Học sinh, sinh viên đã có chứng chỉ GDQP&AN tương ứng với trình độ đào tạo;

c) Học sinh, sinh viên là người nước ngoài.

Pages