Trung tâm

Giới thiệu Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh

1. Giới thiệu:
Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được thành lập ngày 10/07/2015 theo quyết định số 2481/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, trên sơ sở Khoa Giáo dục quốc phòng trực thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được thành lập tháng 05/1982;
Địa chỉ: Phòng 119 Nhà A4
Số điện thoại Phòng ĐT&QLSV: 0313.735.554
2. Nhiệm vụ: