Sỹ quan dự bị

Tuyển chọn nam sinh viên đi đào tạo Sỹ quan dự bị

HIỂU BIẾT CỦA SINH VIÊN VỀ SĨ QUAN DỰ BỊ
Sĩ quan dự bị  
1. Sĩ quan dự bị là sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam phục vụ ở ngạch dự bị, gồm sĩ quan dự bị hạng 1, sĩ quan dự bị hạng 2 theo hạn tuổi quy đinh tại khoản 1 Điều 13 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999 (sau đây gọi là luật Sĩ quan năm 1999).
2. Sĩ quan dự bị được đăng ký, quản lý, huấn luyện, sắp xếp trong đơn vi dự bi động viên, sẵn sàng huy động vào phục vụ tại ngũ, tăng cường cho lực lượng thường trực khi có nhu cầu.
Đối tượng có thể trở thành sĩ quan dự bị (Điều 5. Nghị định số 26/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21 tháng 3 năm 2002 về sĩ quan dự bị quân đội nhân dân Việt Nam)
1. Những đối tượng sau đây thuộc diện tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị:
a) Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan khi thôi phục vụ tại ngũ và hạ sĩ quan dự bị hạng 1;
b) Cán bộ, công chức ngoài quân đội và những người tốt nghiệp đại học trở lên.
2. Những người thuộc diện quy định tại khoản 1 Điều này, có đủ tiêu chuẩn về chính trí phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, sức khỏe và tuổi đời thì có thể được tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị. Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể đối với từng đối tượng được tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.
TUYỂN CHỌN SINH VIÊN ĐI ĐÀO TẠO SĨ QUAN DỰ BỊ
I. TIÊU CHUẨN TUYỂN CHỌN
Nam sinh viên có đủ điều kiện về chính trị, sức khỏe, tuổi đời không quá 30, tốt nghiệp đại học và không thuộc diện tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ trong thời bình, cụ thể:
1. Về chính trị, đạo đức
- Có lai lịch chính trị rõ ràng, đủ tiêu chuẩn chính trị để bồi dưỡng phát triển thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam;
- Bản thân có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, có phẩm chất đạo đức tốt, là Đảng viên hoặc Đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
2. Về thể lực
Sức khỏe từ loại 1 đến loại 3 theo quy định tại thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc Phòng về việc qui định khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.
3. Về trình độ chuyên môn
Tốt nghiệp Đại học (ưu tiên những sinh viên có kết quả tốt nghiệp loại Khá trở lên), phù hợp với yêu cầu của Quân đội.
TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC TẠM HOÃN GỌI NHẬP NGŨ TRONG THỜI BÌNH
Điều 41. Của luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 (Luật số: 78/2015/QH13):
1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:
a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;
b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận;
c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;
d) Có anh, chị, em ruột là một hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ, hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;
đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế-xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;
e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.
g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.
2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:
a) Con của liệt sĩ, con củ thương binh hạng một;
b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;
c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;
đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.
e) Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.
Chú ý:
- Trong trường hợp sinh viên thuộc diện được miễn hoặc tạm hoãn nêu trên nhưng nếu tình nguyện thì vẫn có thể xét tuyển đi đào tạo sĩ quan dự bị;
- Sinh viên tình nguyện hoặc đối tượng thuộc diện được tạm hoãn (miễn) thực hiện SQDB phải làm đơn, hoàn thiện các giấy tờ xác minh cần thiết;
- Mọi sinh viên không thuộc diện được tạm hoãn (miễn) gọi nhập ngũ trong thời bình đều phải thực hiện tốt công tác tuyển chọn SQDB của Nhà trường.
II. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI
1. Nghĩa vụ
- Sinh viên phải chấp hành nghiêm công tác SQDB của Nhà trường và lệnh gọi đi đào tạo SQDB của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
- Trường hợp sinh viên không thực hiện công tác SQDB khi được giao nhiệm vụ hoặc lệnh gọi đi đào tạo SQDB, Nhà trường sẽ xử lý kỷ luật:
+ Không cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp và tạm giữ Bằng tốt nghiệp, hồ sơ sinh viên đồng thời xét các hình thức kỷ luật;
+ Báo cáo Bộ Quốc Phòng, Bộ Giáo dục & Đào tạo và phối hợp cùng cơ quan quân sự, chính quyền địa phương nơi sinh viên cư trú xử lý theo luật định: buộc phải thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, trường hợp cố tình không chấp hành sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
2. Quyền lợi
2.1. Trong thời gian đào tạo SQDB
- Được hưởng chế độ ăn hàng ngày như đối với học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội kể từ ngày có mặt tại cơ sở đào tạo cho đến khi kết thúc khoá đào tạo, làm xong các thủ tục;
- Được mượn, cấp quân trang và một số đồ dùng sinh hoạt theo quy định của Bộ Quốc phòng;
- Hàng tháng được hưởng phụ cấp bằng mức phụ cấp quân hàm trong hai năm đầu của cấp thượng sĩ với hệ số 0,7 (phụ cấp = 0,7 x lương tối thiểu);
- Được tham gia thi tuyển công chức khi có giấy báo dự thi và bảo lưu kết quả, được ưu tiên cộng thêm 01 điểm vào kết quả thi;
- Được nghỉ 7 ngày phép để thực hiện tuyển dụng lao động, tìm việc làm;
- Được thanh toán tiền đi đường từ nơi thường trú hoặc nơi công tác đến cơ sở đào tạo sĩ quan dự bị và từ cơ sở đào tạo sĩ quan dự bị về nơi thường trú hoặc nơi công tác.
2.2. Sau khi tốt nghiệp SQDB
- Sinh viên tốt nghiệp đào tạo SQDB được phong quân hàm SQDB, được cấp thẻ SQDB và đăng ký vào ngạch dự bị động viên và được hưởng thêm 01 tháng lương theo cấp bậc quân hàm sĩ quan (cấp Thiếu úy(4,2 x lương tối thiểu), không trừ tiền ăn, phụ cấp quân hàm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tháng đó);
- Được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình khi chưa có lệnh động viên;
- Hàng tháng được nhận phụ cấp sĩ quan dự bị;
- Sinh viên có nguyện vọng tình nguyện vào phục vụ quân đội thì viết đơn tình nguyện gửi Bộ Quốc phòng, nếu đủ điều kiện và Bộ Quốc phòng có nhu cầu sẽ được điều động vào phục vụ trong quân đội 2 năm, hết thời hạn 2 năm nếu sinh viên tiếp tục có nguyện vọng ở lại phục vụ trong quân đội, xét đủ điều kiện tiêu chuẩn và nếu quân đội có nhu cầu thì được quyết định chuyển sang sĩ quan thường trực hoặc quân nhân chuyên nghiệp theo diện bố trí cán bộ để phục vụ quân đội lâu dài.
III. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
1. Kiểm tra sức khỏe (lấy kết quả khám sức khỏe ra trường)
2. Tự khai lý lịch (theo Mẫu 5b1) Tải tại đây
3. Đi xác minh lý lịch
4. Hoàn thiện hồ sơ
- Bản thẩm tra xác minh lý lịch (có đóng dấu của Đảng ủy địa phương)
- Bản sao giấy khai sinh
- Giấy khám sức khỏe
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản sao bằng tốt nghiệp)
- Bảng điểm
- Sổ đoàn (đảng)
- Đơn tình nguyện đào tạo sĩ quan dự bị (sinh viên tình tuyện) Mẫu tải tại đây
- Giấy tiếp nhận cán bộ khi tốt nghiệp SQDB đối với sinh viên tình nguyện (nếu có nơi tiếp nhận)
5. Chờ lệnh gọi sẵn sàng nhập ngũ
6. Lên đường đi đào tạo SQDB.
 

Tệp đính kèm: