Error message

User warning: The following module is missing from the file system: standard. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vimaru/web/includes/bootstrap.inc).

Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT về việc Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh

Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT về việc Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

Phân loại: 
Đính kèm: