Nhà trường

Truyền thống Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

1. Truyền thống
Phát huy truyền thống 61 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam lãnh đạo Nhà trường thi đua “Dạy tốt, Học tốt”