Lịch trả chứng chỉ GDQPAN

Lịch trả chứng chỉ GDQPAN

Các ngày làm việc trong tuần

- Sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ

- Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30