Giới thiệu Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh

1. Giới thiệu:
Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được thành lập ngày 10/07/2015 theo quyết định số 2481/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, trên sơ sở Khoa Giáo dục quốc phòng trực thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được thành lập tháng 05/1982;
Địa chỉ: Phòng 119 Nhà A4
Số điện thoại Phòng ĐT&QLSV: 0313.735.554
2. Nhiệm vụ:
- Xây dựng định hướng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hàng năm, trung hạn và dài hạn về phát triển Trung tâm GDQP trình Giám đốc Trung tâm GDQP phê duyệt;
- Xây dựng kế hoạch giảng dạy hàng năm theo quy định của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tiếp nhận sinh viên và tổ chức quản lý, giảng dạy, rèn luyện theo kế hoạch đào tạo đã thống nhất giữa các đơn vị liên kết đào tạo với Trung tâm GDQP;
- Tổ chức kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, cấp chứng chỉ GDQP và AN cho sinh viên theo quy định. Tiến hành các thủ tục bàn giao chặt chẽ về con người và kết quả học tập, rèn luyện cho các đơn vị liên kết khi kết thúc khoá học (đợt học);
- Tổ chức nghiên cứu khoa học sư phạm quân sự, đổi mới phương pháp giảng dạy, biên soạn giáo án, bài giảng, tài liệu tham khảo về GDQP và AN;
- Chăm lo bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên, cán bộ quản lý; tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên, cán bộ được học tập nâng cao trình độ; thực hiện quy định công nhận giảng viên GDQP và AN của Trung tâm;
- Tổ chức, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên, nhân viên Trung tâm GDQP; bảo đảm tốt các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, học tập, rèn luyện của sinh viên;
- Tham mưu cho lãnh đạo Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về công tác quốc phòng, quân sự theo quy định của cơ quan quân sự địa phương và Ban CHQS Bộ Giao thông vận tải.
3. Quyền hạn:
- Xây dựng chương trình chi tiết của Trung tâm GDQP trên cơ sở chương trình GDQP và AN do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Xây dựng kế hoạch học tập và rèn luyện; ban hành nội quy hoạt động của Trung tâm và các quy định cụ thể khác.
- Khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, học tập, rèn luyện và công tác; xử lý kỷ luật cá nhân, tập thể vi phạm Quy chế hoạt động của Trung tâm.
4. Tổ chức:
- Ban Giám đốc:
+ NGND.GS.TS Lương Công Nhớ - Giám đốc;
+ Đại tá Nguyễn Văn Bình – Phó Giám đốc. SĐT 0982. 521.536
- Phòng Đào tạo và quản lý sinh viên:
+ Đại tá Luyện Văn Thuấn – Trưởng phòng. SĐT 01228.245.367
+ Thượng tá Hà Hải Hoành – Phó Trưởng phòng. SĐT 0988.856.137
+ Trung tá CN Trần Thị Kim Oanh – Giáo vụ. SĐT 0986.897.088
- Khoa Đường lối quân sự:
+ Thượng tá Lê Văn Vương – Trưởng khoa. SĐT 01203.709.967
+ Trung tá Trịnh Văn Cường – Phó trưởng khoa. SĐT 0936.325.338
- Khoa Kỹ thuật – Chiến thuật:
+ Thượng tá Nguyễn Công Quân – Trưởng khoa. SĐT 0982.707.506
+ Trung tá Lê Văn Cường – Phó trưởng khoa. SĐT 0976.285.633
Phân loại: