Cử tri nô nức đi bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Ngày 22/5/2016, ngày trọng đại của toàn dân tộc đã đến. Ngay từ buổi sáng sớm, cử tri là sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã nô nức đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Hải Phòng được bầu 9 đại biểu Quốc hội, 69 đại biểu HĐND thành phố, 524 đại biểu HĐND quận, huyện và 5.795 đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn. Hải Phòng thành lập 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố, 136 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND quận, huyện, 1.529 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn và Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là điểm bầu cử số 7, Phường Đổng Quốc Bình, Thành phố Hải Phòng.
Theo quy định, thời gian bỏ phiếu bắt đầu từ 7h và kết thúc lúc 19h cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, tổ bầu cử có thể quyết định bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5h và kết thúc muộn nhưng không quá 21h cùng ngày.
Khi đến phòng bỏ phiếu, cử tri xuất trình Thẻ cử tri để được nhận phiếu bầu. Màu sắc phiếu bầu cử do UBND cấp tỉnh lựa chọn miễn là màu phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên cùng địa bàn không trùng nhau. 
Phiếu bầu là bí mật của từng cá nhân, không ai có quyền xem kể cả thành viên tổ bầu cử. Không tín nhiệm người nào, cử tri gạch ngang cả họ và tên người ứng cử đó, không khoanh tròn, gạch chéo, gạch dưới, gạch trên. Phiếu không gạch tên ai, hoặc gạch tất cả, viết thêm người ngoài danh sách, bầu quá số người quy định đều không hợp lệ. Cử tri gạch hỏng có quyền đổi phiếu bầu khác. 
​Từ vài ngày trước, tổ bầu cử của Nhà trường đã phát thẻ cử tri cùng bảng danh sách tiểu sử của ứng viên để cử tri có thời gian nghiên cứu. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam có tổng số các cử tri là 1.066 và tính đến 16h30 ngày 22/5 đã có 1.053 cử tri đi bỏ phiếu đạt 98,78%.
Lần đầu đi bầu cử, sinh viên Lê Tuấn Bảo (lớp ĐTA56ĐH) chia sẻ: "Em rất vui và hồi hộp. Trước khi đi em đã nghiên cứu kỹ tiểu sử, quá trình công tác của ứng viên. Em hy vọng lá phiếu của mình cùng cử tri cả nước sẽ chọn ra được đại biểu Quốc hội, HĐND xứng đáng. Cá nhân em mong muốn họ có nhiều đề xuất, cơ chế tốt cho thanh niên".
Một số hình ảnh của ngày bầu cử: